Wat is de procedure in geval van schade?

Informeer Alma Solar binnen 5 dagen na het voorval per e-mail. Als het gaat om een diefstal, poging tot diefstal, afpersing of kwaadwillige daad van een derde partij, doe dan direct aangifte bij de politie.

Vervolgens brengt u Alma Solar zo spoedig mogelijk op de hoogte van de oorzaak, de zwaarte en de omstandigheden van het voorval.

U dient de beschadigde onderdelen te bewaren voor het geval van onderzoek. U mag geen wijzigingen aanbrengen aan de beschadigde objecten en ze niet verplaatsen, want dat zou het onderzoek kunnen bemoeilijken of onmogelijk maken. U dient aan Alma Solar alle indicaties en documenten te verschaffen die het mogelijk maken het schadebedrag te kunnen schatten en de "arbeidskosten" en de "materiaal- en vervangingskosten" te bepalen aan de hand van facturen of alle andere documenten.

U dient Alma Solar eveneens alle technische assistantie te verlenen die zij vraagt voor de uitoefening van haar verhaalrechten jegens derden.

Hallo, zal ik je terugbellen?