Kan ik zonder btw betalen?

Om zonder btw te betalen moet u een onderneming met geldig btw-nummer buiten Luxemburg hebben. U vult deze velden direct in bij het deel "adres" van uw account of tijdens het aanmaken van uw account.

Wanneer u bent ingelogd met een geldige bedrijfsnaam en btw-nummer, geeft de winkel automatisch het bedrag van het product zonder btw weer. De btw wordt op 0% ingesteld.

Alles gaat automatisch bij uw bestelling.

PAS OP, als professional moet u deze import opgeven bij de douane (maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks, bepaald door uw boekhouder). Alma Solar zal een exportverklaring geven. Als de douane de import- en exportverklaringen niet ontvangt, riskeert u boetes voor btw-fraude.

Hallo, zal ik je terugbellen?