JURIDISCHE INFORMATIE

De website www.alma-solarshop.nl van de onderneming Alma Shop SA, geregistreerd in het Handelsregister van Luxemburg onder nummer B 162 020, is gevestigd te:

Alma Shop SA
21 rue Glesener
L-1631 LUXEMBOURG
Luxemburg

WETTELIJKE BEPALINGEN

Fiscaal nummer: 22 15000/99
Btw-nummer: LU 248 488 00
Machtigingsnummer: 100 16 200 300/1

ALMA SHOP SA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  • onderbreking van de verbinding met de website
  • het optreden van bugs
  • voor enige onjuistheid of weglating met betrekking tot informatie beschikbaar op deze website
  • iedere vorm van fraude als gevolg van inbraak op de website door derden wat heeft geleid tot een wijziging van informatie die op de website beschikbaar is gesteld
  • iedere vorm van directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, aanleiding, aard of gevolgen ervan, inclusief en met name eventuele kosten voortgekomen uit de aankoop van een product dat op deze website wordt aangeboden

Dit geldt ook voor gederfde winsten en het verlies van klanten, gegevens en van iedere vorm van immaterieel eigendom dat zou kunnen ontstaan als gevolg van het toegang krijgen door wie dan ook tot onze website, of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot of recht te hebben op informatie die rechtstreeks afkomstig is van of indirect van onze website.

AUTEURSRECHTEN, GEBRUIK VAN COPYRIGHT

Deze gehele website is onderworpen aan de geldende wetgeving inzake auteursrechten en intellectueel eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden voor teksten, grafische afbeeldingen en foto's van deze website.

Reproductie van het geheel of een deel van deze website op elektronische of andere media is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Alma Shop S.A.

Klarna conditions

Om u de betalingsopties van Klarna te kunnen aanbieden, zullen we bepaalde aspecten van uw persoonlijke gegevens, zoals contact- en bestelgegevens, aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betalingsopties en de betalingsopties kunnen aanpassen. voor jou. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in de privacyverklaring van Klarnas.


Heb je hulp nodig?