Een paar dagen geleden kwamen we op internet de geschiedenis van duurzame ontwikkeling tegen die sinds 1972 is te volgen. Er werd gesproken over de conferentie van Stockholm, die een van de eerste internationale evenementen was die de invloed van de mens op het milieu aan de orde stelde. Sinds de Top van de Aarde (ook gekend als de VN-conferentie inzake Milieu en Ontwikkeling) zijn vermenigvuldigd, zijn er overeenkomsten en protocollen ondertekend. Terug naar de geschiedenis van een concept en de recente evolutie ervan.

De oorsprong van een concept

Duurzame ontwikkeling begint in 1972 om de hierboven genoemde reden. Echter is het begin van duurzame ontwikkeling ouder en moeten we teruggaan naar het begin van de twintigste eeuw om de eerste wetenschappelijke overdenkingen te vinden over de relatie tussen menselijke samenlevingen en hun natuurlijke omgeving. Deze opkomende wetenschap, bekend als Geonomy, kende tegen het einde van de jaren 1900 een bepaalde ontwikkeling in met name Centraal-Europa. Bezorgdheid over de menselijke impact op de natuur en het beheer van de hulpbronnen waaruit deze is voortgekomen zet zich voort. We vinden dat de toespraak van de Amerikaanse president Truman (State of the Union Speech) in 1949 een van de eerste politieke erkenningen was. Hij roept op voor een beter gebruik van menselijke en natuurlijke hulpbronnen.

Deze zorg werd geconcretiseerd in 1968 via het MAB-programma (Man and Biosphere) van Unesco, dat gericht is op de bescherming van de natuur en de ontwikkeling van de lokale bevolking en economieën.

De basis van het concept wordt dus gelegd met een hart van menselijke ontwikkeling die respectvol is voor de natuurlijke omgeving en die zijn componenten bewaart voor overdracht aan toekomstige generaties.

De belangrijkste data voor duurzame ontwikkeling

Zonder te veel in detail te gaan over de verschillende data die de evolutie van de term hebben gemarkeerd, hebben bepaalde gebeurtenissen een bijzondere impact gehad op de definitie van duurzame ontwikkeling en de manier waarop deze is gebruikt sinds 40 jaar door verschillende landen.

Het Brundtland-rapport uit 1987 van de Wereldcommissie voor milieu en ontwikkeling van de Verenigde Naties die het concept van duurzame ontwikkeling heeft vastgesteld en algemeen bekend gemaakt mag als eerste worden genoemd. Het menselijke aspect was er vanaf het begin, met doelstellingen van ontwikkeling en welbevinden van de bevolking. Het is echter op de nu beroemde Top van de Aarde in Rio dat de mens werkelijk in het hart van het concept van duurzame ontwikkeling werd geplaatst, met name door Agenda 21, een echt actieplan voor de 21ste eeuw.

Maar we moeten nog wachten tot 1997 voor het Verdrag van Kyoto, dat pas jaren later in werking trad (2005), waar doelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen werden vastgesteld; een protocol dat blijft debatteren, omdat een aantal van de meest vervuilende landen het verdrag nog steeds niet hebben geratificeerd. De laatste datum die we zullen benadrukken is de Millenniumtop die in september 2000 in New York werd gehouden. Deze integreerde milieubeschermingskwesties in een breed en ambitieus geheel. Ze hadden betrekking tot honger in de wereld, ziektes of geletterdheid.

En vandaag de dag?

Duurzame ontwikkeling, in tegenstelling tot wat veel gedacht wordt, gaat niet alleen over ecologie. Het begrip is meer dan ooit uit elke mond te horen; het is een van de onderwerpen die in de laatste G20 zijn besproken, en Europa stelt ontwikkelingsdoelen op die in die richting gaan. De debatten rond energietransities zijn een voorbeeld hiervan die hebben geleid tot bepaalde teleurstellingen hebben. Zoveel initiatief dat een echt politiek en burgerbewustzijn toont van de kwesties van duurzame ontwikkeling, maar waarvan de effecten nog niet zijn verdisconteerd. Dus ondanks het feit dat er nieuwe ontwikkelingen zullen komen, lijkt er nog een lange weg te gaan voor duurzame ontwikkeling.

Uw mening over het onderwerp interesseert ons. Laat u horen!