De EnR-werkgroep die zich bezighoudt met kwesties in verband met hernieuwbare energie in het kader van industriële en territoriale ontwikkelingsstrategieën heeft ongeveer zestig voorstellen gepubliceerd die ruim bedeeld zijn met fotovoltaïsche energie.

De werkgroep "Welke duurzame energiekeuzes en welke strategie voor industriële en territoriale ontwikkeling?" presenteerde zijn rapport aan de Nationale Raad van het debat over de energietransitie. Het bevat zo'n 60 voorstellen met betrekking tot alle sectoren, inclusief fotovoltaïsche energie. De SER is tevreden over de belangrijkste maatregelen.

Als onderdeel van het nationale debat over de energietransitie heeft de werkgroep "Hernieuwbare energie" zojuist haar rapport aan de Nationale Raad van het debat (CNDTE) voorgelegd. Na een tiental sessies die de 65 deelnemers van deze groep bij elkaar brachten, werd een reeks van 60 maatregelen voorgesteld. Onder hen stelt de groep voor om een ​​nieuwe, zeer ambitieuze doelstelling voor fotovoltaïsche energie vast te stellen: om 15 of zelfs 25 GW te bereiken in plaats van de verwachte 5,4 GW en dat in 2020!

De ongeveer zestig geavanceerde voorstellen ontvingen de steun van een meerderheid van de leden van de werkgroep. Sommige hebben betrekking op alle sectoren, zoals het verzoek om administratieve procedures te vereenvoudigen (dringend verzocht voor wind-, fotovoltaïsche of geothermische energie), industriële ontwikkeling of meer steun in de overzeese departementen. Andere maatregelen zijn specifieker voor bepaalde sectoren: ook dit heeft betrekking op de fotovoltaïsche technologie. Het gaat om de verhoging van het in aanmerking komen van het tarief voor installaties met een vermogen van maximaal 250 kWp, tot dusver alleen bij werk/aanbesteding. Het rapport stelt ook voor het Chaleur de l'Ademe-fonds te verdubbelen of een biomassa-mobilisatiefonds op te richten (houtenergie).

Aanwezig zijn bij de samenkomst in 2020

"De werkgroep concentreerde zich voornamelijk op beleid en maatregelen om de beste productie van hernieuwbare energie en zijn sectoren te ontwikkelen", aldus het document. Het doel wat in het verslag is genoemd bestaat uit het bereiken van de voor het einde van het decennium geplande cijfers: "In de eerste plaats gaat het erom de dynamiek te geven die nodig is voor het bereiken van de doelstellingen van de energie-klimaat tegen 2020, dat nog steeds een aanzienlijke inspanning vereist om het aandeel van hernieuwbare energie in het eindverbruik te ontwikkelen van 13,4% (eind 2011) tot 23% (2020)".

Het is niet verwonderlijk dat de Vereniging van Hernieuwbare Energie tevreden was over de maatregelen van het rapport. Jean-Louis Bal verklaart: "Het is van de eerste urgenties om bij de samenkomst van 2020 te zijn. Deze datum is een essentiële stap en het is noodzakelijk dat Frankrijk tegen deze achtergrond sterke industriële sectoren heeft ontwikkeld, pleit voor nieuwe banen en groei zodat bedrijven op hun grondgebied in staat zijn om nieuwe, meer ambitieuze doelen te bereiken. " Volgens de SER zouden nieuwe vormen van energie een aanwinst zijn voor het land op ecologisch, maatschappelijk en economisch vlak. Het valt nog te bezien welke maatregelen daadwerkelijk door de CNDTE zullen worden genomen en of de uitvoering ervan op tijd zal zijn.

Bron: batiactu.com