Als u in Frankrijk woont en producent bent van fotovoltaische elektriciteit moet u uw productie jaarlijks aan EDF factureren. Dat is op zich goed nieuws, want dat maakt het als prettige bijverdienste, maar qua facturatie komt er wel wat bij kijken. Elk jaar de verkoopprijs indexeren, overzichten maken, het instellen van de factuur; dit is niet heel duidelijk voor vooral de nieuwe producenten. Dus hier zijn enkele verzamelde tips vanuit forums en verschillende handleidingen.

Wees precies met uw factuurdatum

De facturering van uw productie gebeurt elk jaar (voor particulieren) op dezelfde datum dat u uw verkoopcontract heeft getekend met de netwerkbeheerder. Om zeker te zijn dat u op het juiste moment factureert dient u te verwijzen naar de ingangsdatum van uw contract die staat in artikel 7 van de Algemene Voorwaarden.

Overzichten en nettoproductie

Om uw nettoproductie van het jaar te berekenen moet u de zogenaamde indexen P1 en A1 op de factuurdatum vermelden. Index P komt overeen met de totale geproduceerde energie die wordt aangegeven door de productieteller en index A voor het energieverbruik van de geproduceerde energie (met name door de omvormer) dat is de index van de niet-gebruikte energie. Vervolgens neemt u dezelfde indexen mee naar de datum van het jaar ervoor P2 en A2 (deze gegevens heeft u bewaard!). U kunt vervolgens uw nettoproductie als volgt berekenen:

[ (P1-P2) - (A1-A2)]

Berekening van de verkoopprijs

Bij uw eerste jaar wordt de verkoopprijs vermeld in uw contract. Dit tarief wordt jaarlijks geïndexeerd, dat wil zeggen dat het evolueert volgens coëfficiënt L (Zie artikel VII-5 van de algemene voorwaarden) en berekend op basis van de berekende indexen door INSEE elk jaar zelf. In uw berekening moet ook rekening worden gehouden met het feit dat er twee tarieven zijn voorzien: tot het 1500e productie-uur, en nog een verder.

De berekening is best moeilijk, vooral in het begin. De websites van het EDF of de website photovoltaique.info geven veel informatie. Tarieven worden automatisch berekend wanneer uw account is ingesteld en u hebt ook standaard factuurmodellen.

Betalingsachterstanden voorkomen

Sommige terugkerende problemen met facturen die naar EDF worden verzonden, kunnen de verwerking ervan vertragen of zelfs teruggestuurd worden wat tijdverspilling is. Dit zijn de meest voorkomende problemen:

    • De factuur voldoet niet: kies voor een standaard factuurmodel dat een retourzending hiermee vermijdt.
    • Niet alle velden op de factuur zijn ingevuld: zorg ervoor dat u alle informatie correct invult. Vooral als de naam of het adres van de producent(en) verkeerd zijn ingevuld kan uw betaling worden geblokkeerd.
    • De indexen P2 en A2 komen niet overeen met de A1- en P1-indexen van het voorgaande jaar. Vandaar het belang om uw gegevens van ieder jaar goed te bewaren.
    • De aankoopprijs klopt niet: het is beter om uw berekeningen meerdere keren te controleren en zelfs te vergelijken met de berekeningen in uw persoonlijke ruimte.
    • Een fout met betrekking tot de btw: vergeet niet dat u alleen onder een bepaalde hoeveelheid geproduceerde energie bent vrijgesteld van btw.

In geval van problemen van uw meters

In geval van storing van uw meters met productie of niet-gebruikte energie is het noodzakelijk om de netwerkbeheerder zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Voor de verloren gegevens is hij degene die vervolgens de hoeveelheid geproduceerde energie kan inschatten tijdens de uitvalperiode, een schatting die in uw berekeningen meegenomen moet worden.

Als een storing of een ander probleem de verandering van een van uw meters gedurende het jaar heeft veroorzaakt, hebt u op het moment van facturering drie facturen voor EDF nodig: een voor de periode voorafgaand aan de wijziging van teller, één voor de voorgaande periode en één die beide perioden presenteert. U dient ook het EDF-interventierapport toe te voegen.

Alle rechten voorbehouden