Een zonne-installatie is een investering van minimaal 30 jaar, waarvoor tijd en betrokkenheid vereist is. Dus het is beter om u goed te informeren. We geven u 6 handige tips om u het beste voor te bereiden en daarmee een geslaagde installatie te hebben.

1. Bestudeer uw omgeving: praat met uw naaste omgeving die al gebruik maakt van fotovoltaïsche zonne-energie heeft. Hiermee kunt u allerlei ervaringen verzamelen. Op deze manier kunt u ook uw winstgevendheidsberekeningen verfijnen door de daadwerkelijke productieschattingen die u hebt gemaakt te vergelijken met de werkelijke opbrengsten die zij hebben verdiend. U kunt ook proberen lopende bouwplaatsen te bezoeken om te weten wat de omvang van de te overwegen werkzaamheden is. Om te weten te komen waar u deze bouwplaatsen en de reeds gebouwde faciliteiten kunt vinden, kunt u gaan naar de website www.bdpv.com.

De tweede stap zal zijn om contact op te nemen met de afdeling stedenbouw van uw gemeentehuis om te informeren naar de procedures en registratie van uw zonnepanelen.

2. Informeer uzelf: maak eerst een lijst met alle vragen die u heeft. Kijk op forums, daar krijgt u al enkele antwoorden of u weet in ieder geval of u uw vragen moet verfijnen. Er zijn diverse forums op het internet. Nadat u forums bezocht heeft, kunt u contact opnemen met professionals; het heeft ook het voordeel dat u een vertrouwensrelatie met uw dealer of installateur opbouwt; een voorwaarde om serieus met uw project te kunnen beginnen.

3. Maak uzelf vertrouwd met de terminologie van zonnepanelen: het is belangrijk om precies te begrijpen wat het oplevert en om het verkooppraatje van de verkoper waarmee u contact opneemt te decoderen. Zo weet u of het betrouwbare informatie is. Er zijn bijvoorbeeld twee soorten garanties: de materiaalgarantie die in het algemeen van 5 tot 10 jaar duurt en de productgarantie van de modules (doorgaans 80% van de nominale 25 jaar). Deze tweede garantie is meer een schatting van de veroudering van het paneel dan een garantie als zodanig omdat mechanische defecten niet worden uitgesloten.

4. Bepaal de kenmerken van uw dak: meet eerst het installatiegebied en de helling van het dak, die bijvoorbeeld te vinden is op de plattegrond van het huis of gebouw. Bepaal de oriëntatie en mogelijke bronnen van schaduw, zoals schoorstenen, bomen of antennes. Met de algemene staat van het gebouw moet ook rekening worden gehouden, evenals de structuur ervan. Stel de moeilijkheden vast die u kunt tegenkomen bij het leggen van de bedrading om de productiemeter in te stellen op basis van de locatie en beschikbare ruimte. Het is ook noodzakelijk om een ​​voldoende efficiënt geaard stopcontact beschikbaar te hebben.

5. Vergelijk: als we u hebben overtuigd om zelf uw installatie uit te voeren, vergelijk dan prijzen en producten op basis van hun prestaties. Er moet vooral rekening worden gehouden met de productieverhouding van een paneel. Deze verhouding wordt gemeten door het PHOTON TEST-laboratorium en wordt maandelijks gepubliceerd. Het bepaalt de prestatieverhouding tussen het produceerbare en het vermogen van een paneel voor dezelfde straling en temperatuur. Met verhoudingen van meer dan 90% bent u verzekerd van optimale prestaties. *

6. Vraag meerdere offertes aan: als u niet zelf van klussen houdt, kunt u altijd offertes aanvragen bij monteurs. Stop nooit bij één. Het is het beste om er minimaal 2 te vragen of zelfs tot 4 als de eerste offertes u niet tevredenstellen. Aan de andere kant wordt het wel vrij complex met 4 offertes om goed te kunnen vergelijken. 

* Deze verhoudingen worden systematisch opgenomen in de productfiches van onze winkel.