Op 7 mei 2017 werd Emmanuel Macron tot president van de Franse republiek verkozen. Wat zijn zijn voorstellen voor het milieu? Een artikel over het ecologische programma van de kandidaat van de Franse politieke partij 'En Marche !'.

Uitfaseren van fossiele brandstoffen

De eerste doelstelling van het ecologische programma van de nieuwe president Macron is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door een totale ban op fossiele brandstoffen. Dit door de resterende kolencentrales over vijf jaar te sluiten, schaliegasexploratie te verbieden en de koolstofbelasting te verhogen tot € 100/tCO2 tegen 2030.

De ontwikkeling van hernieuwbare energie versnellen

Emmanuel Macron verklaarde verder dat de staat de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen zal financieren, dat het de procedures voor de inzet van hernieuwbare energie zal vereenvoudigen en dat de inspanningen voor onderzoek en ontwikkeling verenigd zullen worden om de afhankelijkheid van het land van kernenergie te verminderen, met het doel op 50% kernenergie in 2025.

Van circulaire economie en recycling een nieuw economisch model maken

De nieuwe Franse president wil huishoudelijk afval tegen 2025 halveren door te strijden tegen de economische veroudering van huishoudelijke apparaten, en door het sorteren en moderniseren van sorteercentra te vergemakkelijken. Het is ook bedoeld om het bonus-malussysteem uit te breiden om zo duurzame producten te promoten en boetes op te leggen op producten die schadelijk zijn voor het milieu.

Maak een prioriteit van een gezond milieu

Een ander doel van het ecologische programma van Emmanuel Macron is om het bewustzijn van de Franse bevolking te vergroten door middel van mobilisatiecampagnes. Aan de andere kant zal de belasting op diesel worden afgestemd op die van benzine en zullen de Europese normen tegen luchtverontreiniging worden versterkt. Ten slotte wil president Macron een agenda van oplossingen voor een gezond voedingspatroon ontwikkelen via een efficiëntere landbouw, inclusief de geleidelijke eliminatie van pesticiden en andere hormoonontregelaars.

Begeleid Frankrijk in zijn ecologische overgang

Het zal een prioriteit moeten worden om het land te steunen. De nieuwe president streeft ernaar de regio's geld te verschaffen in ruil voor bijvoorbeeld het scheppen van banen of het verkleinen van hun ecologische voetafdruk. Verschillende plannen voor renovatie (openbare gebouwen, bescheiden huisvesting), investeringen (vergoeding voor milieudiensten voor het MKB en boeren) en transformatie (modernisering van landbouwbedrijven) worden ook genoemd in het ecologische programma.

Bescherm de planeet

Emmanuel Macron wil de biodiversiteit op wereldschaal verdedigen door staatshoofden en bedrijven te mobiliseren om bewustzijn te creëren, en in het bijzonder om de Verenigde Staten voor zijn verantwoordelijkheden te plaatsen. De implementatie van het klimaatakkoord van Parijs zal ook een prioriteit op internationaal niveau moeten zijn. President Macron heeft ook verklaard dat hij op Europees niveau handelssancties wil nemen tegen landen die de milieu-clausules van handelsovereenkomsten met de Europese Unie niet naleven.

De verrassing van de Macron-regering: de ecoloog Nicolas Hulot

Nicolas Hulot, die alle aanbiedingen van vorige presidenten had afgewezen, is in de regering van premier Edouard Philippe benoemd tot minister van Ecologie. Hij verwaarloosde tijdens zijn campagne vaak de ecologie. Maar nu lijkt Emmanuel Macron zijn belofte van vernieuwing te willen houden met de komst van de ecoloog en voormalig presentator van Ushuaïa in de regering. Hij toont zijn bereidheid om een belangrijke plaats te geven aan het milieu tijdens zijn termijn van vijf jaar.