We hadden het al eerder over het onderhoud en het onderhouden van uw omvormers om zo lang mogelijk de beste opbrengst voor uw installatie te behouden. Daarom hebben we deze week besloten om op dezelfde lijn verder te gaan met dit artikel over het onderhoud van zonnepanelen.

Net als omvormers is frequent onderhoud van zonnepanelen noodzakelijk om hun conversie-efficiëntie te garanderen. Sommige recente modellen zijn uitgerust met behandeld glas die ervoor zorgt dat er weinig schoongemaakt hoeft te worden. Regen zorgt ook voor een groot deel dat het schoon blijft. Wel is het ook noodzakelijk jaarlijks of vaker schoon te maken. Dit onder bepaalde specifieke voorwaarden.

De modules schoonmaken

De meeste fabrikanten raden daarom aan om een ​​jaarlijkse reiniging uit te voeren, die eenvoudig is en die voornamelijk bestaat uit het verwijderen van dode bladeren en ander vuil dat op de panelen en kozijnen achterblijft.

Als uw panelen echter worden geïnstalleerd met een helling van meer dan 15° en de installatieplaats geen risico van bepaalde vervuiling oplevert, kan het reinigen minder vaak worden uitgevoerd. Als u de zonnepanelen inspecteert, zult u zelf zien of het nodig is. Bij een lagere helling kan om de 2 à 3 jaar worden gereinigd.

Slechts enkele gevallen vereisen vaker reinigen:

  • Installaties op gevels met zonneschermen

  • De aanwezigheid van een groot aantal vogels in de omgeving

  • Installaties in de buurt van landbouwgrond of aan zee

  • Nabijheid van een spoorweg of industrieën die mogelijk chemicaliën of deeltjes in de lucht uitstoten

Visuele inspectie

De visuele inspectie, die jaarlijks dient te worden uitgevoerd maakt het mogelijk om op bepaalde punten van de installatie te controleren om zo op mogelijke storingen te letten. Dit zijn de controlepunten:

  • Controleer of u geen breuken in het glas ziet

  • Kijk of er geen cellen gedelamineerd zijn, dat wil zeggen dat ze een verandering van hun oppervlak hebben

  • Zorg ervoor dat er geen afval is

  • Controleer de staat van bevestigingen

  • Let op de aanwezigheid van planten zoals mos, maar ook op planten in de buurt van de panelen om er zeker van te zijn dat uw installatie niet wordt blootgesteld aan een nieuwe schaduwbron (bijvoorbeeld door de groei van een boom) die u niet zou opmerken

En sneeuwval?

De meeste panelen zijn ontworpen om relatief hoge sneeuwbelastingen te weerstaan. Behalve in het geval van enorme sneeuwval is het beter om niet het dak op te klimmen. Want klimmen op een met sneeuw bedekt dak is gevaarlijk en u kunt uw installatie tijdens deze operatie (krassen, breuken) verder verslechteren.

Als u in een gebied woont waar in de winter (veel) sneeuw valt, kunt u preventieve maatregelen nemen. Bijvoorbeeld een installatie met een steile helling (meer dan 30°) om te voorkomen dat er sneeuw blijft liggen. En eventueel te kiezen voor panelen zonder kader waar sneeuw minder makkelijk op blijft liggen.

Nu weet u wat u moet doen voor een zo goed mogelijk behoud van een goede staat van uw zonnepanelen. Het kan u een verlies van 15% prestaties besparen. Verder is het verstandig om aan het einde van de winter schoon te maken, omdat de dagen langer duren om optimaal te genieten van de zonneschijn van de eerste mooie dagen.

Alle auteursrechten voorbehouden