Gecompliceerd, lang en moeilijk? Het gerucht wordt verspreid door sceptici van zonne-energie dat zonnepanelen slecht te recyclen zouden zijn. Maar is dat echt zo? Een blik op het recyclen van zonnepanelen in 3 belangrijke stappen.
Het recyclen van zonnepanelen: een systeem dat goed moet worden aangepakt

Het recyclen van zonnepanelen: een systeem dat goed moet worden aangepakt

Zonnepanelen hebben een levensduur van minimaal 20 jaar en de kwestie van recyclingpanelen aan het einde van hun levensduur of defect is nog steeds een punt van discussie. Het proces lijkt misschien delicaat, maar eigenlijk is recycling eenvoudiger dan het lijkt. Goed nieuws, een zonnepaneel kan tot 85% worden gerecycled.
Allereerst zijn er verschillende soorten fotovoltaïsche zonnepanelen. De recyclingmethode varieert afhankelijk van het type paneel (warmte- of chemische behandeling). Om uw zonnepanelen te recyclen moet u ze eerst demonteren. U hebt de mogelijkheid om het zelf te doen of om het door een specialist te laten doen. In het laatste geval moet u uw materiaal brengen of laten vervoeren naar een verzamelpunt. Hoewel fotovoltaïsche installaties nog niet heel lang in omloop zijn, is het netwerk voor het verzamelen van zonnepanelen in Europa relatief goed geregeld. De Europese organisatie PV CYCLE heeft met name een systeem van gratis inzamelpunten opgezet. Houd er rekening mee dat het afvalbeheer van zonnepanelen aan het einde van de levensduur of defect(en) verplicht is.

Zonnepanelen 85% gerecycleerde materialen

De componenten van de fotovoltaïsche panelen worden afzonderlijk gerecycled. Een grote hoeveelheid van de gebruikte materialen kan worden gerecycled en hergebruikt bij de productie van nieuwe panelen of in andere industriële processen. Aluminium is bijvoorbeeld oneindig recyclebaar. Glas is een 100% recyclebaar materiaal zonder verlies van kwaliteit of kwantiteit. Kunststoffen kunnen worden gerecycled of gerecycled om energie te produceren. Alleen bepaalde kunststoffen zijn niet herbruikbaar en verloren.

Recycling maakt het dus mogelijk om een ​​groot aantal grondstoffen terug te winnen die daardoor gemakkelijk een tweede leven kunnen krijgen.

Ecologische uitdagingen voor de komende decennia

De belangrijkste uitdaging van recycling van de fotovoltaïsche industrie is het respecteren van het milieu. Als de zonnepanelen niet zouden worden gerecycled en in de als afvalstoffen zouden achterblijven, zouden ze inderdaad een aanzienlijke impact hebben op het milieu door het afbreken en dus vrijgeven van toxische componenten. Zoals hierboven uitgelegd, maakt recycling het ook mogelijk om oude materialen te hergebruiken voor het maken van nieuwe zonnepanelen. Het doel hiervan is om de ecologische voetafdruk van de cyclus van hun leven zo veel mogelijk te beperken.
In 2014 werd 10.500 ton zonnepanelen gerecycled in Europa en naar schatting zal dit cijfer in 2030 toenemen tot 130.000 ton per jaar. Relatief gezien nog altijd niet heel rendabel, maar het economische potentieel van recycling van zonnepanelen daarentegen is veelbelovend met de ontwikkeling van de markt en het scheppen van banen en lijkt daarom een ​​mogelijk zeer interessant winstcentrum.
Het afvalbeheer van zonnepanelen aan het eind van hun gebruik wordt steeds belangrijker in het bewustzijn van consumenten en producenten en is in de afgelopen jaren steeds meer gereguleerd, zowel nationaal als internationaal. Recycling maakt hergebruik van grondstoffen mogelijk en geeft een hernieuwbaar aspect aan een sector die schone energie wil produceren. Het nog steeds lage economisch rendement zou op een indrukwekkende manier in een paar jaar moeten toenemen.