Na de installatie heeft een fotovoltaisch systeem weinig onderhoud nodig. Sommige acties moeten echter regelmatig worden uitgevoerd voor een garantie van een juiste werking en voor optimale prestaties van uw installatie. De omvormer, het centrale deel van uw apparaat, moet minstens één keer per jaar worden schoongemaakt en gecontroleerd. Hier zijn enkele tips voor het onderhoud:

Het belang van onderhoud

De levensduur van een omvormer varieert tussen 8 en 12 jaar, afhankelijk van het model en het type installatie. Een slecht onderhouden omvormer zal echter aan het einde van zijn levensduur meer prestatieverlies ervaren. Als een omvormer slecht functioneert, beïnvloedt dat de hele installatie. Goed onderhoud van uw omvormer is essentieel om de duurzaamheid van uw investering te garanderen.

Jaarlijkse schoonmaak en onderhoud

Allereerst wordt aanbevolen om de omvormer elk jaar stofvrij te maken, vooral aan de luchtingangen. Dit om ervoor te zorgen dat de ventilatieroosters niet worden belemmerd. Hetzelfde geldt voor de ruimte waar uw omvormer is geïnstalleerd: u moet zorgen dat eventuele ventilatie-apparaten schoon en stofvrij zijn. Als de ruimte in kwestie stoffig is, is het ook raadzaam om deze handeling meer dan één keer per jaar uit te voeren.

Een eenvoudige controle van de omvormer bestaat uit het controleren van de werking van de LED's en de displays. U kunt echter af en toe een meer gedetailleerde controle uitvoeren door de volgende punten te controleren.

Controlepunten

  • Controleer of de AC- en DC-verbindingskabels goed zijn vastgedraaid
  • Controleer of er geen sporen zijn van oververhitting en/of corrosie bij de verbindingen
  • Reinig de AC- en DC-elektriciteitskasten voor persluchtomvormers
  • Controleer de werking van de interne ventilatoren
  • Controleer de batterij
  • Controleer de werking van de omvormer zonder foutmodus na het opnieuw opstarten
  • Let op de staat van de verbinding en de bedrading van laagspanning
  • Controleer noodstopapparatuur

Onder deze controlepunten zijn sommige mogelijk zonder dat er materiaal gedemonteerd hoeft te worden en daarom gemakkelijk uit te voeren. Als u het materiaal liever aan een professional overlaat, weet dan dat sommige bedrijven onderhoudscontracten voor uw zonne-installatie aanbieden (ongeacht of de installatie is uitgevoerd door een monteur of uzelf). Sommige omvormerfabrikanten bieden bovendien uitgebreide garanties voor garantie of reparatie (u kunt bijvoorbeeld uw omvormer vervangen door een exemplaar waarin sommige onderdelen zijn gerepareerd), om de levensduur van uw installatie te garanderen.