Zoals beloofd is hier het tweede deel van ons lexicon dat volgt op ons artikel vorige week. Veel leesplezier!

G

GEBRUIKER: Een persoon of organisatie die gebruik maakt van de elektriciteit die wordt geproduceerd door een fotovoltaïsche installatie.

GLOBALE ZONNESTRALING: Dit is de totale hoeveelheid zonnestraling die wordt ontvangen door een aardoppervlak. Het is daarom de som van de directe straling en de diffuse straling, maar ook de stralen die worden weerkaatst door objecten die het oppervlak omringen.

GRID PARITY: Het moment waaruit de prijs van de productie van fotovoltaïsche energie zal stijgen tot die van andere energieën.

H

HALFGELEIDERMATERIAAL: Dit is een niet-geleidend materiaal in zuivere staat, maar dat in staat is elektriciteit op te wekken na een specifieke behandeling. Dit is het geval voor silicium, dat voornamelijk bestaat uit fotovoltaïsche cellen en dat is gedoteerd door verschillende chemische stoffen om elektriciteit aan te drijven.

HELLING: Dit is de meetbare hoek tussen het vlak van de module en het horizontale vlak.

HETEROJONCTIE: Verbindingspunt waarin de P-en N-lagen van de fotovoltaïsche cel verschillen in hun atomaire samenstelling.

HOMOJONCTIE: Verbindingspunt waarin de P-en N-lagen van de fotovoltaïsche cel dezelfde atomaire samenstelling hebben, maar verschillen in hun geleidbaarheid door dotering.

HOMOLOGATIE: Een actie die bestaat uit het controleren van de overeenstemming van een zonnepaneel, een onderdeel van een fotovoltaïsche installatie of een fotovoltaïsche installatie zelf met normen of kwaliteitsvereisten die aan een test wordt onderworpen.

I

INTEGRATIE IN EEN GEBOUW: De integratie van fotovoltaïsche panelen in een gebouw, op een dak of gevel.

INTENSITEIT: De hoeveelheid elektriciteit die gelijkstroom levert (zoals geleverd door de zonnepanelen) gedurende een tijdseenheid en wordt uitgedrukt in Ampère (A).

INVALSHOEK: Dit is de hoek waaronder een lichtstraal een oppervlak raakt ten opzichte van de loodlijn op dat oppervlak. De invalshoek is belangrijk om de straling te bepalen die een bepaald oppervlak bereikt.

K

KOOPCONTRACT: Contractuele regels tussen de fotovoltaïsche productie en de koper.

M

MONOKRISTALLIJN: Monokristallijne cellen verschillen van polykristallijne cellen door hun productiemethode; het zijn cellen die bestaan ​​uit zuiver silicium en andere kenmerken hebben dan polykristallijne.

MPPT: Maximum Power Point Tracking oftewel het zoeken naar het maximale vermogen. Het is een besturingsmodus van een fotovoltaïsch systeem, dat door te zoeken naar het maximale vermogen de installatie in staat stelt zo dicht mogelijk bij zijn optimale werking te functioneren.