Derde en een-na-laatste deel van ons lexicon over fotovoltaïsche terminologie. Uw bijdrage is altijd welkom!

N

NETWERKBEHEERDER: De organisatie die het elektrisch distributienet beheert.

NETWERKVERBINDING: Aansluiting van een fotovoltaïsch systeem op het elektriciteitsnet met als doel om de geproduceerde energie voor een deel of helemaal te verkopen.

NOCT (Nominal Operating Cell Temperature): De gemiddelde temperatuur van een cel in een module onder bepaalde omstandigheden. Dit zijn omstandigheden waarin de modules worden getest en dienen als referentie voor de technische kenmerken van het product.

NOMINALE SPANNING: modulespanning bij gebruik op vol vermogen.

NOMINALE SPANNING WISSELSTROOM: Stroom die de omvormer levert aan het elektrische netwerk.

NOMINALE SPANNING GELIJKSTROOM: Stroom die de omvormer nodig heeft om te functioneren.

NOMINALE VERMOGEN: Maximaal vermogen gemeten onder standaard testomstandigheden gebruikt om PV-modules te classificeren.

O

OMVORMER: Een elektrische energieomvormer die gelijkstroom die geproduceerd wordt door de zonnepanelen omzet in wisselstroom en die kan worden gebruikt door het netwerk en elektrische apparaten.

ORGANISME VAN CERTIFICERING: Een onafhankelijke instantie die certificeringen toekent aan de materialen waaruit een fotovoltaïsche installatie bestaat, die testen hebben ondergaan om de kwaliteit van het product te bepalen.

P

POLYKRISTALLIJN: Type silicium wat een mozaïek vormt van kristallen verkregen door langzaam gieten en koelen. Dit is het basismateriaal van de panelen met dezelfde naam.

PIEK: Het nominaal vermogen van een fotovoltaïsch paneel, dat wil zeggen het optimale vermogen van een paneel onder ideale omstandigheden.

PIEKVERMOGEN: Dit is het maximale vermogen dat de panelen leveren in de optimale productieomstandigheden. Het wordt gemeten in Wp (Wattpiek).

PRESTATIEVERHOUDING: De verhouding tussen het geleverde vermogen en de zonnestraling, afhankelijk van het oppervlak van het paneel.

PRIMAIRE ENERGIE: Beschikbare energie in onbewerkte staat zonder eerdere transformaties te hebben ondergaan.

PRODUCTIETELLER: Hiermee wordt de hoeveelheid elektriciteit gemeten die wordt verkocht. Gelegen in de buurt van de verbruiksmeter, Het maakt het ook mogelijk om de juiste werking van uw installatie te controleren, omdat het zich dichtbij de productiemeter bevindt.

PV CYCLE: Vereniging die een programma heeft opgezet voor het terugwinnen en recyclen van zonnepanelen aan het einde van hun levensduur. Er zijn veel inzamelpunten opgezet die de zonnepanelen van de aangesloten fabrikanten van de vereniging ophalen.

Q

QUALIWATT: Nieuw systeem voor fotovoltaïsche ondersteuning in Wallonië, dat het Solwatt-systeem vervangt.

R

RENDEMENT: Efficiëntie is over het algemeen de verhouding tussen de hoeveelheid inkomende en uitgaande elektrische energie in een systeem. We spreken van rendement voor fotovoltaïsche panelen: het is de hoeveelheid zonne-energie die wordt omgezet in elektrische energie. Men kan ook het rendement van een omvormer definiëren: het is de verhouding tussen de energie die het levert en de energie die het gebruikt voor zijn eigen werking.

RT 2012: Thermische voorschriften die de energienormen bepalen waaraan nieuwe gebouwen en gebouwen in aanbouw moeten voldoen. Deze dienen ook als referentie voor energierenovaties en toekenning van labels.