Tien jaar geleden nog kende zonne-energie een daling veroorzaakt door het teruglopen van subsidies. Toch zijn er nog steeds veel subsidies die het u mogelijk maken om te renoveren in energie.

Alma Solar heeft voor u 5 verschillende subsidies geselecteerd voor energie-renovatie in onze buurlanden, waardoor u een idee krijgt wat er allemaal mogelijk is.

1/ Wederverkoop van fotovoltaïsche productie

Als producent van hernieuwbare energie heeft u de keuze om uw fotovoltaïsche productie te verkopen voor een voordelige vaste vergoeding door de staat. Dit middel heeft alleen betrekking op de eigenaars waarvan de installatie zich in het hoofdverblijf bevindt en de fotovoltaïsche module moet in het dak zijn geïntegreerd. U kunt ook kiezen voor eigen verbruik.

2/ Vrijstelling van belasting

Inkomsten die afkomstig zijn van de verkoop van elektriciteit en van fotovoltaïsche modules (met een vermogen van minder dan 3 kWp), zijn vrijgesteld van belastingen en sociale heffingen.

3/ ANAH-premies

ANAH (Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat), een organisatie in Frankrijk die huishoudens ondersteunt met een laag inkomen die zonnepanelen willen installeren in hun hoofdverblijf. Er zijn verschillende voorwaarden om van deze financiële steun te kunnen profiteren. Onder andere moet de woning minimaal 15 jaar oud zijn en is er een inkomstenlimiet.

4/ Btw-tarief verlaagd tot 10%

Fotovoltaïsche installaties waarvan het vermogen lager dan 3kWc (tussen 10 en 12 panelen) hebben een verlaagd belastingtarief van 10%. Dit geldt voor de materialen en de installatie. De woning moet ten minste twee jaar oud zijn om van het verlaagde tarief te kunnen profiteren.

5/ Bankkrediet voor hernieuwbare energie

De banklening voor energierenovatiewerken is handig voor de meeste Franse banken of kredietinstellingen. De toekenningsvoorwaarden en de rente verschillen en zijn afhankelijk van de leenorganisatie. Daarom is het belangrijk om aanbiedingen te vergelijken en in concurrentie te brengen. U moet ook weten dat sommige bankorganisaties u doorverwijzen naar bepaalde fabrikanten waarvan de betrouwbaarheid is geverifieerd.


U kunt ook profiteren van het eco-leningstarief "Zero" (eco PTZ) in het kader van energie-renovatie onder bepaalde voorwaarden. U moet met name een gekwalificeerde professional (RGE) inschakelen om dit werk uit te voeren.

Weet dat sommige premies en subsidies naast elkaar gebruikt kunnen worden zoals de lening "Zero" en de subsidies van het ANAH waardoor u nog gemakkelijker toegang heeft tot schone energie en met name zonne-energie.