De toekomst ligt bij eigen verbruik. Het komt steeds vaker voor in woningen en wordt gestimuleerd door de overheid.

Zonne-installaties met zelfconsumptie worden aangemoedigd door een daling van de prijzen van het materiaal en door de stijging van de prijs van elektriciteit.
Fabrikanten en monteurs duwen elkaar opzij om de consument de beste oplossingen te bieden om hen in staat te stellen deel te nemen aan de ontwikkeling van de markt. De toename van fotovoltaïsche installaties in het voordeel van zelfconsumptie is dus constant.

Fotovoltaïsche zelfconsumptie, wat houdt dat in?

Fotovoltaïsch eigen verbruik is de mogelijkheid om zelf elektriciteit te verbruiken dankzij uw eigen zonne-installatie in plaats van het in z'n geheel door te verkopen aan het netwerk. Eigen verbruik voor producenten bestaat uit een ​​deel of het geheel van de geproduceerde elektrische energie van zonnepanelen te verbruiken om hun eigen behoeften te dekken. Daarvoor moeten zij de totale waarde van de elektrische productie van hun installatie en de elektrische behoeften van hun fotovoltaïsche project bepalen. De consumptie moet worden aangepast aan de periode van de productie.

Met het oog hierop dienen apparaten die veel energie verbruiken geconfigureerd te worden, zodat ze zich kunnen aanpassen bij productiepieken. En de productiecapaciteit dient aan uw behoeften aangepast te worden door deze grootverbruikers aan te sluiten aan een opslagapparaat (zonnebatterij) van de geproduceerde energie: u hebt immers niet altijd stroom nodig wanneer uw installatie meer produceert. In alle gevallen is het gebruik van het elektriciteitsnet nog steeds van essentieel belang voor de nachtconsumptie en in het bijzonder wanneer het opgevangen zonlicht door de zonnepanelen onvoldoende is.

Ik bereken mijn besparing >

De voordelen van eigen verbruik van zonne-energie

Voor de producent zijn er enorm veel voordelen. De eerste en de belangrijkste is uiteraard een lagere elektriciteitsrekening. Fotovoltaïsch verbruik kan bijvoorbeeld het elektrische verbruik van alle huishoudelijke apparaten die constant werken, zoals een koelkast, vriezer, videoapparatuur, enz. dekken. In sommige gebieden bestaat deze productie tot wel meer dan 40% van het elektriciteitsverbruik van een huishouden, zolang het aantal zonuren vrij hoog is. De mogelijkheid van het hebben van zonnebatterijen bij een fotovoltaïsche installatie kan ook een belangrijke troef zijn. Verder kan de producent precies kiezen op welk moment hij de energie die door de fotovoltaïsche installatie is geproduceerd gebruikt: als er veel verbruikt wordt, bijvoorbeeld 's avonds, of tijdens een storing of het uitvallen van openbare elektrische netwerk, enz.

Doordat u minder afhankelijk bent van een energieleverancier, kunt u als producent veel besparen.

We kunnen concluderen dat eigen verbruik veelbelovende vooruitzichten heeft. Eigen verbruik met een zonne-installatie is een ecologisch alternatief om te besparen. U hoeft enkel uw behoefte en uw jaarlijkse verbruik te bepalen om het beste uit uw installatie te halen. Onze configurator helpt u hierbij door het bepalen van de juiste apparatuur op basis van uw jaarlijkse verbruik.