Als u de gelukkige toekomstige eigenaar bent van een huis dat al is uitgerust met een fotovoltaïsch systeem, dan is dit artikel wellicht interessant voor u. Het overnemen van een eigendom en de werking van zonnepanelen in een huis vereisen enkele te volgen stappen. In dit artikel wordt beschreven hoe het te werk gaat in Frankrijk.

Administratieve stappen

Weet ten eerste dat het noodzakelijk is om een ​​clausule in de akte van verkoop op te nemen, die niet alleen het bestaan ​​van de installatie, maar ook de verantwoordelijkheid van de voormalige eigenaar dient toe te voegen.

Vervolgens dienen de overdrachten van de contracten bij "l'Agence Régionale de Distribution" en bij het "EDF AOA (Administration des Obligations d'Achat) te gebeuren.  Hier leest u hoe dat in zijn werk gaat:

 • Als eerste stap moet u een schriftelijke aanvraag voor een wijziging van dit contract sturen naar de ARD die verantwoordelijk is voor het aansluitingscontract. Het verzoek moet mede worden ondertekend door de vorige eigenaar. Voor installaties hoger dan 36 kVA moet ook een wijziging van de netwerktoegangsovereenkomst en de operationele overeenkomst worden aangevraagd. Deze aanvraag moet vergezeld gaan van de datum van de verandering van beheerder en met de gegevens van de productie- en teruglevermeter.
 • Vervolgens stuurt u een tweede schriftelijke aanvraag naar "EDF AOA" om een ​​wijziging van de bestaande koopovereenkomst aan te vragen, waarin de naam van de nieuwe beheerder moet worden vermeld. Deze aanvraag moet ook worden ondertekend door de voormalige eigenaar en toegevoegd dient te worden: de datum van ondertekening van de wijziging van het aansluitingscontract (die de "ARD" de eerste keer heeft verstrekt), de verschillen van de tellers en een kopie van de (ver)koopakte.

Vergeet met deze stappen niet uw toekomstige installatie te verzekeren. Hierover kunt u in ons vorige artikel lezen.

De vereiste papieren van de vorige eigenaar

Om misverstanden of slecht functioneren van de installatie te voorkomen is het noodzakelijk dat de verkoper van het onroerend goed u de volgende documenten levert:

 • Alle offertes en betaalde facturen van de installatie
 • De gegevens van het installatiebedrijf indien van toepassing: de naam, contactgegevens en het polisnummer van het bedrijf.
 • Het CONSUEL en het rapport van het inspectiebezoek als dat heeft plaatsgevonden.
 • Het CNO-certificaat (Certificat de Non Opposition de la mairie) en de DAACT (Déclaration d'achèvement des travaux)
 • Les attestations sur l'honneur du poseur certifiant qu'il a respecté les règles de construction et d'intégration au bâti et attestant de l'origine des panneaux solaires (avec visa d'un organisme de contrôle)
 • Bewijzen waaruit blijkt dat de monteur heeft voldaan aan de regels van de integratie in het dak en de gegevens van de fabrikant van de zonnepanelen (met visum van een regelgevende instantie)
 • Het CRAE-contract (Raccordement, Accès et Exploitation)
 • Alle documenten met betrekking tot het materiaal van de installatie (technische gegevens, certificaten...)
 • Alle offertes en facturen voor eventueel uitgevoerd onderhoud en reparaties
 • De schatting van de jaarlijkse productie en de productie van de laatste jaren.
 • Een kopie van de laatste facturen die verzonden zijn naar EDF en de tellerstanden.

Facturatie en opvolging van productie

Zodra de contractoverdracht is voltooid en de geciteerde documenten zijn opgehaald, wordt het tijd om de installatie over te nemen. U kunt beginnen met het creëren van uw persoonlijke ruimte op de EDF-website. U moet uw productie dan jaarlijks aan EDF factureren en uw persoonlijke ruimte zal u helpen om deze facturen aan te maken. Het opvolgen van uw productie is ook belangrijk om uw nieuwe woning beter te onderhouden en het inkomen te schatten dat het u zal opleveren.

Tenslotte zal u ook jaarlijks een bedrag moeten betalen aan uw beheerder voor gebruik van het netwerk en dient u uw inkomsten van de zonne-installatie te declareren aan de belasting (dit geldt alleen voor installaties die meer dan 3kWc produceren, anders bent u hiervan vrijgesteld).

Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u de Hepsul-gids raadplegen (dit is alleen in het Frans beschikbaar).