ALMA SOLAR gecertificeerd PSD2

Om uw betaling voor de installatie door WORKEE te waarborgen, heeft ALMA SOLAR via een betalingspartner een PSD2-certificering als betrouwbare derde partij verkregen.

rge qualibat

HET PSD2 BETALINGSPROCES VOOR UW BESTELLING

Deze certificering is verplicht om:
- Toezicht houden op en beschermen van de klanten bij het gebruik van hun geld,
- Veiligstellen van geldstromen,
- Bestrijding van het witwassen van geld.

n dit verband eist de "Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution" (ACPR in Luxemburg) dat ondernemingen zoals ALMA SOLAR worden onderworpen aan de richtlijn betalingsdiensten (PSD2).

Bevestiging van uw bestelling

U plaatst uw bestelling op onze website. Wij zullen dan een geblokkeerde rekening openen waarop u de bestelling moet betalen. Het rekeningnummer wordt automatisch per e-mail verzonden wanneer u bestelt.

Volledig beveiligde rekening

Je geld is geblokkeerd op een bankrekening. Dit geld kan noch door ALMA SOLAR, noch door de installateur worden gebruikt. U hebt de garantie dat uw geld wordt geblokkeerd totdat de installatie door u is gevalideerd.

De installatie is gevalideerd

De installatie is voltooid en door u gevalideerd. U ondertekent een proces verbaal van beëindiging van het werk. Deze handtekening valideert de correcte werking van uw installatie in overeenstemming met wat met ALMA SOLAR werd bepaald.

Betaling aan de installateur

Het geld wordt dan vrijgegeven en op de bankrekening van de installateur gestort. De installateur is betaald.

PSD2 + ALMASOLAR

Binnen het wettelijke kader van de Europese Directie heeft ALMA SOLAR de verplichting om in overeenstemming te zijn en deze PSD2-certificering te verkrijgen om al zijn betalingen als betrouwbare derde partij te waarborgen. ALMA SOLAR heeft een beroep gedaan op een erkende dienstverlener (betalingsinstelling) die instaat voor de uitvoering van uw betalingen op de gecreëerde geblokkeerde rekeningen. ALMA SOLAR heeft daarom de PSD2-certificering verkregen die nodig is om de goede werking en de veiligheid van uw bestelling te valideren. ALMA SOLAR is dus een betalingsagent.

Alle bedrijven die een gelijkwaardige dienst willen aanbieden, moeten daarom vanaf 2018 gecertificeerd zijn om te voldoen aan de voorschriften van de PSD2. Naleving van deze regels zal een vector van vertrouwen zijn en bovenal een bewijs dat de onderneming de Europese betalingsvoorschriften naleeft. Deze certificering garandeert zowel de verkoper als de koper. Vertrouwen dat zal leiden tot een sleutelfactor in elk bedrijf: hun loyaliteit. Een factor van kapitaal belang, vooral voor grote bedragen.
U kunt er zeker van zijn dat u de maximale service en veiligheid krijgt voor een online betaling op www.alma-solarshop.nl.

Hallo, zal ik je terugbellen?