Het respecteren en beschermen van de privacy en de persoonlijke gegevens van onze gebruikers heeft bij ons een zeer hoge prioriteit. Dit komt tot uiting in de manier waarop wij onze on-line-activiteiten creëren, organiseren en implementeren.

Om de persoonlijke gegevens die wij gebruiken optimaal te kunnen beschermen, garanderen wij een strikte geheimhouding van de ingevoerde nominatieve gegevens.

Alle gegevens van uw account op ALMA-SOLARSHOP.NL worden uitsluitend gebruikt in het kader van de commerciële relatie tussen u en ALMA-SOLARSHOP.NL.Uw persoonlijke gegevens zullen in geen enkel geval aan derden worden verzonden, verkocht of doorgegeven. Uw gegevens worden uitsluitend vastgelegd bij het betalen van uw bestelling.

Google Analytics

«Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst voor gegevensanalyse van Google Inc. («Google»). Google Analytics gebruikt « cookies ». Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van onze website kan worden geanalyseerd. De informatie die door het cookie over uw gebruik van deze website wordt gegenereerd (inclusief uw IP-adres), worden doorgegeven aan een server van Google die in de VS staat. Daar worden deze gegevens opgeslagen. Google gebruikt deze informatie niet alleen om uw gebruik van deze site te analyseren, maar ook om aan de beheerders van de sites verslag te doen over de activiteiten erop en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de site en van internet in het algemeen, aan te bieden. Google kan er eventueel ook toe worden gebracht deze gegevens aan derden door te geven, als de wet dit voorschrijft of als derden deze gegevens namens Google gebruiken. Google zal in geen geval een link leggen tussen uw IP-adres en andere gegevens van Google. U kunt uw browser zodanig configureren dat deze weigert om cookies te installeren; wij wijzen u er achter wel op dat u in dat geval geen toegang heeft tot alle functies van deze website. Door deze website te gebruiken accepteert u dat de gegevens die Google over u heeft verzameld, zullen worden bewerkt volgens de eerder beschreven voorwaarden en met het hierboven vermelde doel.»


Hallo, zal ik je terugbellen?