Persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie wordt met name beschermd door de wet.
Bij het gebruik van de site www.alma-solarshop.nl wordt met name de volgende informatie verzameld die niet als persoonlijk wordt beschouwd (de “Niet-persoonlijke informatie”):
- de internetadres-URL van de links waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot de site www.alma-solarshop.nl
- de toegangsprovider van de Gebruiker.
Bij gebruik van de site www.alma-solarshop.nl wordt het internetprotocol (IP)-adres van de gebruiker verzameld, informatie die door sommige jurisprudentie als persoonlijke informatie wordt beschouwd.
KAART. verzamelt ook aanvullende persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker (naam, e-mailadres, telefonische contactgegevens) ten behoeve van de diensten die worden aangeboden door de site www.alma-solarshop.nl. De Gebruiker verstrekt deze Aanvullende Persoonsgegevens met volledige kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert.
De Gebruiker van de site www.alma-solarshop.nl wordt vervolgens geïnformeerd over het al dan niet verplichte karakter van de Persoonsgegevens die hij of zij mogelijk moet verstrekken.
De Gebruiker die zijn of haar identiteit bewijst, heeft de mogelijkheid om bij ALMA SOLAR op het e-mailadres contact@alma-solarshop.com het volgende op te vragen:
- verificatie van persoonlijke gegevens over hem die door ALMA SOLAR of namens haar zijn verzameld;
- informatie met betrekking tot de doeleinden van de verwerking van deze gegevens;
- informatie met betrekking tot de identiteit en geografische locatie van de ontvangers van deze gegevens;
- de mededeling van een gratis verstrekte kopie van deze gegevens, voor zover een dergelijk verzoek geen misbruik inhoudt, met name vanwege het repetitieve en onevenredige karakter ervan.
Geen enkele persoonlijke informatie (inclusief aanvullende persoonlijke informatie, indien van toepassing) van de gebruiker van de site www.alma-solarshop.nl is:
- verzameld zonder medeweten van de Gebruiker;
- gepubliceerd zonder medeweten van de Gebruiker;
- uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden.
Alleen de hypothese van de terugkoop van ALMA SOLAR en zijn rechten zou de overdracht van genoemde informatie aan de mogelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde verplichting tot behoud en wijziging van de gegevens ten opzichte van de gebruiker van de website www. alma-solarshop.nl. Bovendien is ALMA SOLAR bevoegd om onderzoeken en statistische analyses uit te voeren over het gebruik en de typologie van gebruikers van de site www.alma-solarshop.nl, met inachtneming van de anonimiteit van deze laatste.

Rectificatie van verzamelde persoonlijke informatie

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 40 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 heeft de Gebruiker het recht om de persoonlijke gegevens die over hem zijn verzameld te wijzigen. Om dit te doen, stuurt de Gebruiker naar ALMA SOLAR:

- een e-mail naar contact@alma-solarshop.com,
door vermelding van zijn naam of bedrijfsnaam, zijn fysieke en/of elektronische contactgegevens, alsmede, indien van toepassing, de referentie die hij heeft als lid van de site www.alma-solarshop.nl.
De wijziging zal plaatsvinden binnen een redelijke termijn na ontvangst van het verzoek van de Gebruiker.

COOKIES

Een “Cookie” maakt de identificatie van de Gebruiker mogelijk, de personalisatie van zijn raadpleging van de site www.alma-solarshop.nl en de versnelling van de lay-out van de site dankzij de registratie van een gegevensbestand op zijn computer.

De Gebruiker erkent op de hoogte te zijn van deze praktijk en geeft M.A.P. verder gaan.
In ieder geval verbindt ALMA SOLAR zich ertoe de inhoud van deze “Cookies” nooit aan derden mee te delen, behalve in geval van wettelijk vordering.
De Gebruiker kan de opname van “Cookies” weigeren of zijn browser zo configureren dat hij een melding krijgt voordat hij “Cookies” accepteert.

Observatie en klacht

1. Wat is een klacht?

Een klacht is een verklaring waarmee u uw ongenoegen over ons bedrijf kenbaar maakt, over één of meer duidelijk omschreven onderwerpen, in de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst.

2. Hoe kunt u een klacht indienen?

De klacht moet schriftelijk per e-mail of per post worden ingediend:

per post verzonden naar het adres:
ALMA-SHOP
21 rue Glesener,
L-1631 Luxemburg
of door gebruik te maken van het contactformulier dat u op onze site ter beschikking wordt gesteld.

Hoe wordt uw klacht afgehandeld?
Wij verbinden ons ertoe de ontvangst van uw klacht binnen een termijn van maximaal 10 werkdagen na ontvangst te bevestigen. Wij verbinden ons ertoe u binnen 2 maanden na ontvangst van alle elementen van uw klacht een antwoord (positief of negatief) te geven.

Als u niet tevreden bent met ons antwoord en als u een particulier bent, kunt u contact opnemen met de Luxemburgse consumentenbemiddelaar:
Luxemburgse consumentenbemiddelaar
Rue du Paleis van Justitie,
L-2210 Luxemburg

Auteursrecht - Auteursrecht

Alle elementen, in het bijzonder teksten, afbeeldingen, foto's, illustraties, geluiden, muziek, die online op de Alma Solar-site zijn geplaatst, zijn, tenzij anders vermeld, eigendom van het bedrijf ALMA SHOP SA. Het merk Alma Solar en het bijbehorende logo zijn geregistreerd door het bedrijf ALMA SHOP SA.
Bijgevolg en in toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom, zijn de wet- en regelgevingsbepalingen van alle landen en internationale verdragen, elke weergave en/of reproductie, geheel of gedeeltelijk, van een van de hierboven genoemde elementen, gemaakt zonder voorafgaande toestemming schriftelijke toestemming van het bedrijf ALMA SHOP SA is verboden.

Beleid voor persoonlijke gegevens

De kern van ons werk, het zoeken naar de relevante oplossingen voor u uit een groot aantal aanbiedingen die op de markt beschikbaar zijn, zijn de gegevens die u ons toevertrouwt om uw projecten en uw situatie te bestuderen.
Wij bieden u bijvoorbeeld consumentenkrediettarieven aan die overeenkomen met uw lenersprofiel, uw regio of uw financiële situatie. Op het gebied van consumentenkrediet integreren wij bijvoorbeeld uw gewenste kredietbedrag, de looptijd ervan, uw kosten en inkomsten, om u de bijbehorende aanbiedingen van onze partners te kunnen presenteren.
Alma Solar hecht het grootste belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar Gebruikers en Klanten, op haar websites en mobiele applicaties.

Advertentiekarakter van de inhoud
In ieder geval informeert ALMA SOLAR de Gebruiker, indien van toepassing, over het publicitaire karakter van de inhoud van de site www.alma-solarshop.nl.

Gebruik van uw gegevens

De verwerking is gebaseerd op de toestemming van de betrokken personen. Alma Solar kan verplicht worden om persoonsgegevens te verzamelen voor andere wettige doeleinden voorzien door de Wet en het Algemeen Reglement, waarbij zij ervoor moet zorgen dat de voorafgaande toestemming van de betrokken personen wordt verkregen.

Persoonsgegevens worden voornamelijk verwerkt voor:
Zorgen voor de beste kwaliteit van de diensten van Alma Solar en de presentatie van aanbiedingen en haar gebruikers de beste analyse van hun profiel bieden; u een e-mail of sms te sturen ter bevestiging van uw aanbod voor bepaalde beroepen, zodat u er een spoor van heeft en de analyse of informatie in de toekomst gemakkelijk kunt terugvinden; de aangeboden aanbiedingen monitoren en analyseren, en deze analyses regelmatig bijwerken, bijvoorbeeld in het kader van het bijwerken van de prijzen van partneraanbiedingen, die u kunt raadplegen in uw Klantenruimte, of door dagelijks updates per e-mail te kunnen ontvangen; regelmatig nieuwsbrieven versturen met informatie en commerciële aanbiedingen van het bedrijf ALMA SHOP SA en haar partners;
Kom in contact met een verkoopadviseur van ALMA SHOP SA of met een adviseur van het callcenter; een klantenbestand aanmaken voor het monitoren en uitvoeren van de diensten van de entiteiten van Alma Solar SA; relaties op basis van de beroepen tot stand brengen met de relevante partners, en het verzenden door deze partners van commerciële voorstellen; uw account beheren bij technische problemen, productvragen of klantenserviceverzoeken;

Toegang tot gepersonaliseerde simulatoren en vergelijkers in het Klantengedeelte, toegankelijk na beveiligde identificatie; het verbeteren van de werking van de Sites en de mobiele applicaties en navigatiepaden, en het produceren van statistieken over het gebruik van de tools; het maken van marktstudies voor professionals (zonder dat er persoonsgegevens worden gebruikt, maar bijvoorbeeld met behulp van projectdata) of trendanalyses en consumentenprofielen;

De toestemming van Gebruikers verkrijgen wanneer dit vereist is door de geldende regelgeving, in het bijzonder op het gebied van commerciële prospectie door ALMA SHOP SA en haar partners, en op het gebied van de aanvaarding van cookies; u reclameberichten te sturen van ALMA SHOP SA of onze partners op basis van uw surfgedrag op ALMA SHOP SA-sites of uw profiel; het volgen van verkopen en aankopen in bepaalde bedrijven van onze partners, wat ertoe kan leiden dat wij gegevens delen met uw productleverancier over de producten die u heeft gekocht. Voor dit doel kan uw productleverancier ons ook informatie sturen over de producten die u heeft gekocht;

Voer de analyse uit van alle of een deel van de gegevens over u verzameld binnen het bedrijf ALMA SHOP SA, die kunnen worden gekruist met die van gekozen partners, om onze producten te verbeteren (onderzoek en ontwikkeling), uw situatie te evalueren of te voorspellen (gegevensscores eetlust) en personaliseer uw klantreis (gerichte aanbiedingen en advertenties); loyaliteitsprogramma's en alle promotionele activiteiten, met uitzondering van online gokken en kansspelen, onderworpen aan goedkeuring door de online gaming regelgevende autoriteit; het beheren van meningen, enquêtes en opiniepeilingen van Gebruikers en Klanten over de Diensten of de inhoud van de Sites en Applicaties;

Verzamelen en beheren van sollicitaties voor de aanwerving van een werknemer of de oprichting van een bureau; het voorkomen en bestrijden van computerfraude, het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Type gegevens verwerkt

In het bijzonder kunnen de entiteiten van het bedrijf ALMA SHOP SA de volgende gegevens van u verzamelen:
Identiteitsgegevens, zoals voornaam, achternaam, postadres, telefoonnummer (vast of mobiel), e-mailadres, postadres, geboortedatum en -plaats.
Gegevens die betrekking hebben op uw financiële situatie, zoals uw huidige kredieten, uw uitgaven, uw inkomsten, uw huidige bank. Gegevens met betrekking tot nieuwsbriefabonnementen zoals voornaam, achternaam, e-mailadres. Verkeersstatistische gegevens zoals bijvoorbeeld IP-adres, cookies, door de gebruiker geraadpleegde pagina’s, datum en tijdstip van raadpleging.

Op de verzamelformulieren wordt aangegeven of de gegevens verplicht of optioneel zijn. Het doel van de optionele velden is om u beter te leren kennen en zo beter op uw verzoek te kunnen reageren. Als u niet reageert in een van de verplichte velden, kan onze dienstverlening uw verzoek niet verwerken.
Met name de financiële partnerinstellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen, kredietinstellingen, enz.) van de vennootschap ALMA SHOP SA, die in deze rubriek geraadpleegd kunnen worden, hebben deze informatie nodig om gebruikers relevante en aangepaste oplossingen te kunnen bieden. Zonder deze elementen zou uw dossier onvolledig zijn en daarom worden afgewezen door financiële partnerinstellingen. Het doel van het verzamelen van al deze informatie is om beter aan de verwachtingen van de gebruikers te voldoen en de diensten te bieden die het beste bij hun profiel passen.

In ieder geval verbinden de entiteiten van het bedrijf ALMA SHOP SA zich ertoe alle verzamelde gegevens te verwerken in overeenstemming met de geldende regelgeving en in het bijzonder Verordening nr. 2016/679, hierboven aangehaald.

De Site en de Mobiele Applicaties zijn bedoeld voor volwassenen die in staat zijn verplichtingen aan te gaan in overeenstemming met de wetgeving van het land waar de Gebruiker zich bevindt. Gebruikers die minderjarig zijn, jonger dan 16 jaar of onbekwaam, moeten de voorafgaande toestemming van hun wettelijke voogd verkrijgen voordat ze hun gegevens op de Site en de Applicaties invoeren. Houders van het ouderlijk gezag kunnen verzoeken om informatie over hun kind te ontvangen en om verwijdering ervan verzoeken.

Het extraheren van uw gegevens

In uw online account heeft u de mogelijkheid om een ​​extractie aan te vragen van de gegevens die het bedrijf ALMA SHOP gebruikt. Om dit te doen, logt u in op uw ACCOUNT -> klik op het tabblad AVG -> klik op mijn gegevens exporteren. U ontvangt een Excel-bestand met de gegevens die wij ontvangen met betrekking tot uw activiteit op onze site.

Bestemming van verzamelde gegevens

`De persoonlijke gegevens die op deze site worden verzameld, zijn gereserveerd voor entiteiten van het bedrijf ALMA SHOP SA en, indien van toepassing, officiële instanties en administratieve of gerechtelijke autoriteiten. In het geval dat de entiteiten van het bedrijf ALMA SHOP SA gegevensverwerkingsactiviteiten toevertrouwen aan onderaannemers om de diensten te verlenen, zullen deze laatste met name worden gekozen vanwege voldoende garanties met betrekking tot de implementatie van passende technische en organisatorische maatregelen, vooral op het gebied van betrouwbaarheid. en veiligheidsmaatregelen.
De gegevens kunnen, met voorafgaande toestemming van de Gebruiker, worden doorgegeven aan de commerciële partners van de entiteiten van het bedrijf ALMA SHOP SA. Deze overeenkomst kan op elk moment door de Gebruiker worden ingetrokken.

In overeenstemming met de huidige regelgeving kunnen gegevens op verzoek worden doorgegeven aan de bevoegde autoriteiten en in het bijzonder aan overheidsinstanties, uitsluitend om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, gerechtsambtenaren, ministeriële functionarissen en instanties die verantwoordelijk zijn voor de invordering van schulden.

Duur van bewaring van verzamelde gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en onder voorbehoud van de uitoefening van uw rechten. We bewaren ook enkele van uw persoonlijke gegevens, met beperkte toegang, om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen of voor statistische doeleinden, gedurende de perioden voorzien door de CNIL-aanbevelingen of door de wet. Meer specifiek hanteren wij voor uw krediet- of kredietverzekeringsaanvraag de volgende bewaartermijnen:
Drie jaar bij gebruik van onze online vergelijkingsdiensten. Na het einde van deze contractuele relatie bewaren wij uw contactgegevens gedurende drie jaar voor commerciële prospectie. Na deze laatste periode bewaren wij uw gegevens, als bewijsmateriaal voor wettelijke verjaring, gedurende zeven jaar voor een verzoek dat op de website of telefonisch wordt verwerkt en gedurende drie jaar voor een aanvraag die bij een bureau wordt afgehandeld. Na deze verschillende termijnen worden uw gegevens geanonimiseerd.

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de browser van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen en waarmee wij uw bezoek kunnen volgen. Wij gebruiken cookies om u een betere, gepersonaliseerde en veilige surfervaring te bieden. Als u uw browser niet zo heeft ingesteld dat dit type bestand wordt geaccepteerd, heeft u geen toegang tot alle functies van de site. Bepaalde cookies, die geen invloed hebben op uw toegang tot de functionaliteiten van de site, worden ook door ons of door onze voorkeursadverteerders verzameld. Cookies voor publieksmeting maken het mogelijk om het verkeer en de veranderingen ervan te volgen. Statistische cookies stellen ons in staat de site te optimaliseren, bugs op te lossen, de kwaliteit van onze diensten en de prestaties van de pagina’s te verbeteren. Met cookies voor advertentie- of inhoudpersonalisatie kunt u advertenties of inhoud weergeven op basis van uw interesses. Met advertentiecookies kunnen wij reclameboodschappen op onze site weergeven. U kunt uw browsersoftware ook zo configureren dat cookies systematisch of afhankelijk van de uitgever ervan worden geaccepteerd of afgewezen.
Om de algemene voorwaarden te kennen die van toepassing zijn op het beheer van cookies, kunt u het helpmenu van uw browser raadplegen, evenals het gedeelte ‘Uw sporen’ van de website van de CNIL (Nationale Commissie voor Informatietechnologie en Vrijheden).
Ten slotte kunt u het gebruik en de exploitatie van deze cookies beheren door naar het beheerplatform voor advertentiecookies te gaan dat wordt aangeboden door reclameprofessionals: http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/ en de daar gegeven instructies te volgen. U kunt dus de bedrijven kennen die op dit platform zijn geregistreerd en die u de mogelijkheid bieden om de door hen gebruikte cookies te weigeren of te accepteren om de advertenties die mogelijk worden weergegeven aan te passen aan uw browsegegevens.

Jou rechten

In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 Algemeen betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de Wet bescherming persoonsgegevens van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en ongeacht de gebruikte methode voor het verzamelen van persoonsgegevens, heeft u de volgende rechten op uw gegevens: recht op toegang, recht op rectificatie, recht op wissing (recht om vergeten te worden), recht van verzet, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid. Om deze rechten uit te oefenen, is er een formulier beschikbaar op de pagina ‘Contact met ons opnemen’. Mogelijk hebt u ook aanvullende nationale rechten, bijvoorbeeld om het lot van uw persoonsgegevens na uw overlijden te bepalen.

Als de gebruiker zijn abonnement op de nieuwsbrieven wil onderbreken, kan hij dit op elk moment doen vanuit de nieuwsbrieven, door op de daartoe voorziene link onderaan de pagina te klikken. Om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, kan de Gebruiker ook bezwaar maken tegen de verwerking van de hem betreffende gegevens.

Telefoongesprekken met onze telefoonadviseurs in verband met het bedrijf ALMA SHOP SA kunnen worden opgenomen voor trainingsdoeleinden met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening. Deze informatie is bedoeld voor ALMA SHOP SA, verantwoordelijk voor de verwerking en is noodzakelijk om uw verzoek te beheren.

Behoudens schending van de onderstaande bepalingen heeft de Gebruiker het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) www.cnil.fr of bij de Controleautoriteit van de Gegevensbescherming van zijn plaats. woonplaats.

Beveiliging

Rekening houdend met de evolutie van de technologieën, de implementatiekosten, de aard van de te beschermen gegevens en de risico’s voor de rechten en vrijheden van individuen, implementeert Alma Solar alle passende technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid van verzamelde en verwerkte persoonsgegevens en een beveiligingsniveau dat is aangepast aan het risico.

Om u de betalingsmogelijkheden van Klarna aan te bieden, kunnen wij uw persoonlijke gegevens, inclusief uw contactgegevens en uw bestelgegevens, aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of u aan de voorwaarden voldoet om hiervan te profiteren en deze aan uw behoeften kan aanpassen. Uw overgedragen persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Klarna

Wijzigingen in het persoonsgegevensbeleid

In geval van wijziging van dit Beleid door het bedrijf ALMA SHOP SA, of als wettelijke of regelgevende teksten dit vereisen, zal het op onze sites worden gepubliceerd en zal het van kracht zijn vanaf de publicatie.
Voor alle informatie over de bescherming van persoonsgegevens kan de Gebruiker ook de website van de Nationale Commissie voor Informatietechnologie en Vrijheden (CNIL) www.cnil.fr of de Gegevensbeschermingscontroleautoriteit van zijn woonplaats raadplegen.

ALMA SHOP SA verbindt zijn klanten en makelaars via de ALMA SOLAR-platforms.
Publicatiedirecteur: Raphael Thomas, algemeen directeur.
De site wordt gehost door SERVER.LU

BELANGRIJK: In overeenstemming met de wetgeving mag "geen enkele betaling van welke aard dan ook van een individu worden verlangd voordat hij een of meer geldleningen verkrijgt", artikel L. 321-2 van de consumptiewet.

Klarna conditions

Om u de betalingsopties van Klarna te kunnen aanbieden, zullen we bepaalde aspecten van uw persoonlijke gegevens, zoals contact- en bestelgegevens, aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betalingsopties en de betalingsopties kunnen aanpassen. voor jou. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in de privacyverklaring van Klarnas.


Heb je hulp nodig?