SMA Omvormer Sunny Boy 1.5TL
SMA Omvormer Sunny Boy 1.5TL

SMA Omvormer Sunny Boy 1.5TL

SB1.5-1VL-40

Gemakkelijke installatie
Licht en stil
Internetverbinding: WIFI
Hoog rendement 
Enkelfasige omvormer

599,00€ incl. BTW

Uw verzendkosten in uw winkelwagen worden berekend afhankelijk van de hoeveelheid en plaats van levering gekozen.

Koop uw SMA 1.5TL omvormer voor de beste prijs exclusief online. Deze omvormer is een transformator voor de beste efficiëntie. Bovendien is de SunnyBoy standaard uitgerust met WLAN en Speedwire (Ethernet).

U stuurt de prestaties van uw omvormer naar het Sunny Portal van SMA wanneer u wenst.

Gemakkelijke installatie: Het bevestigen van de SunnyBoy 1.5 omvormer is opnieuw onderzocht en vereenvoudigd, met een bevestigingspunt bovenaan en een kabelaansluiting, waarbij geen gereedschap hoeft te worden gebruikt. U ontvangt de complete kit met alle accessoires, muurbevestiging, AC- en SUNCLIX-aansluiting, en schoeven. Zo kunt u snel installeren.

Licht en stil: De SMA SunnyBoy 1.5TL omvormer heeft geen transformator. Hij maakt gebruik van een krachtige transformatietechnologie. Hierdoor is hij heel licht en gemakkelijk te hanteren. Bovendien beschikt de nieuwe SunnyBoy over een efficiënt koelsysteem zonder ventilator, waardoor hij uiterst stil functioneert.

Internetverbinding: WIFI: De SMA SunnyBoy 1.5TL omvormer verzamelt alle prestaties van uw installatie en zet ze op het Sunny Portal. U heeft alleen een internetverbinding nodig, er zijn geen extra accessoires nodig.

Hoog rendement OptiTrac Global Peak : De SMA SunnyBoy omvormer biedt een optimaal rendement. Deze grote effeciëntie wordt mogelijk gemaakt door de OptiTrac Global Peak functie. Hierdoor kan maximale energie worden gehaald uit een installatie die zich deels in de schaduw bevindt. Het maximale te behalen rendement is maar liefst 97%.

Enkelfasige omvormerDe SMA SunnyBoy is een enkelfasige omvormer.

MPPT bereik :160...500V
Start spanning:50V
Max. ingangsstroom:10A
Lengte x hoogte x diepte460 x 357 x 122mm
Max. efficiëntie:97,2%
MPPT Tracker:1
Injectie:Monofasig
Max. ingang zonnepaneel energie:2000W
Internet verbinding:Ethernet / Wifi
Omvormer merk:SMA
Productgarantie:5 jaar
Plaats van productie:Europa
Omvormer Type:Elektriciteitsnet omvormer
  • SMA Sunny Home Manager 2.0

    SMA-omvormer productie datalogger (tot 50 eenheden). De SUNNY HOME MANAGER communiceert met de omvormers via SPEEDWIRE / Bluetooth. Gegevens worden verzonden voor analyse en weergave via internet of op een lokale pc (geïntegreerde webserver). Met de nieuwe versie 2.0 van de SUNNY HOME MANAGER kunt u uw elektrische apparaten op afstand bedienen via...

    559,00€ incl. BTW

Voor apparaten van de bovengenoemde producttypen wordt er een SMA fabrieksgarantie verleend van 5 jaar vanafaankoopdatum. Op de Fuel Save Controller ontvangt u een fabrieksgarantie van 2 jaar vanaf aankoopdatum. Met de SMAfabrieksgarantie bent u gedurende de overeengekomen termijn onder de onderstaande voorwaarden vanaf de aankoopdatumvan het apparaat verzekerd tegen de kosten van reparaties en vervangende onderdelen. Hiermee wordt geen garantie opbehoud van de oorspronkelijke toestand verstrekt.

Garantievoorwaarden

Vertoont een apparaat binnen de overeengekomen SMA fabrieksgarantietermijn een mankement, dan wordt het apparaat,voor zover dit niet onmogelijk of onredelijk is, naar keuze van SMA bij SMA gerepareerd of ter plaatse hersteld of door een apparaat van een gelijkwaardig type en met een gelijkwaardige levensduur vervangen.

In het laatstgenoemde geval wordt de nog resterende aanspraak op garantie op het vervangende apparaat overgedragen enwordt uw aanspraak bij SMA gedocumenteerd. Van onredelijkheid zoals hierboven bedoeld, is met name sprake als de maatregel onredelijke kosten voor SMA zouveroorzaken gelet op de waarde die het apparaat zonder het mankement zou hebben, rekening houdend met de gevolgen van het mankement en na overweging van alternatieve oplossingen waarop SMA kan teruggrijpen zonder aanzienlijk ongemak voor deklant.

Wat is inbegrepen?

De fabrieksgarantie dekt de kosten van SMA voor arbeid en materiaal voor het herstellen van de correcte werking in defabriek van SMA of voor reparatiewerkzaamheden door servicepersoneel van SMA ter plaatse. Alle andere kosten, metname verzendkosten, reis- en verblijfskosten van het servicepersoneel van SMA voor reparaties ter plaatse en kosten van eigenmedewerkers van de klant, worden niet door de fabrieksgarantie gedekt. 

Bij het vervangen van de producten Sunny Boy 240 en Sunny Multigate worden uitsluitend vervangende apparatenverzonden. Voor deze producten is geen servicepersoneel van SMA voor reparaties ter plaatse beschikbaar.Voor het vaststellen van de aanspraak op garantie dient u een kopie van het bewijs van aankoop of een kopie van hetgarantieverklaring, eventueel met het bewijs van de garantieverlenging, te overleggen. Het typeplaatje op het apparaat moetvolledig leesbaar zijn. Anders behoudt SMA zich het recht voor om het verlenen van garantiediensten te weigeren.Meld defecte apparaten a.u.b. met een gedetailleerde omschrijving van de fout en de precieze foutcode via onzeSMA Service Line. Voor zover wij voor de levering van een vervangend apparaat hebben gekozen, wordt het gelijkwaardigeapparaat over het algemeen binnen 2 werkdagen in een geschikte transportverpakking verzonden. Het defecte apparaat dientin deze transportverpakking voor retourtransport naar SMA ter beschikking gesteld te worden. Alle garantiediensten zijn alleendan kosteloos als de handelwijze vooraf met SMA is overeengekomen.

Omvang van de fabrieksgarantie

De fabrieksgarantie dekt geen schade die is ontstaan als gevolg van de volgende oorzaken: - transportschade
- onjuiste installatie of inbedrijfstelling
- het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, de installatiehandleiding en de onderhoudsvoorschriften
- verrichte ingrepen, wijzigingen of pogingen tot reparatie
- onjuist of ondeskundig gebruik
- onvoldoende ventilatie van het apparaat
- het niet in acht nemen van de geldende veiligheidsvoorschriften
- overmacht (bijv. blikseminslag, overspanning, onweer, brand)

De garantie dekt evenmin optische mankementen die geen invloed hebben op de teruglevering van energie.Aanspraken met betrekking tot rechten die niet in de garantievoorwaarden worden genoemd, met name het recht opvergoeding van schade die direct of indirect het gevolg is van een mankement aan het apparaat, de vergoeding vankosten die door de demontage en montage zijn ontstaan of de vergoeding van winstderving, worden niet door defabrieksgarantie gedekt, voor zover de aansprakelijkheid van SMA niet dwingend wettelijk verplicht is. Neem in gevalvan dergelijke aanspraken contact op met de verkoper van het apparaat. Eventuele aanspraken conform de wet op deproductaansprakelijkheid blijven onaangetast.

Hot-Lines SMA

Duitsland: +49 561 9522-1499

Frankrijk: +33 472 09 04 40

Benelux: +32 15 28 67 30

Italië: +39 02 8934 7200

Spanje:+34 93 563 5099

Verenigd Koninkrijk: +44 1908 304850

Portugal: +351 212387860

Korea: 02) 520-2666

USA: +1 916 625 0870

Bulgarije: +30 212 222 9 222