ENTITEIT

De site www.alma-solarshop.nl van de onderneming Alma Shop SA, geregistreerd in het Handelsregister van Luxemburg onder nummer B 162 020, is gevestigd te:

Alma Shop SA,
6, rue Ferdinand Kuhn,
L-1687 HOWALD,
Luxemburg.

WETTELIJKE BEPALINGEN

Fiscaal nummer: 22 15000/99
BTW-nummer: LU 248 488 00
Machtigingsnummer : 100 16 200 300/1

ALMA SHOP SA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  • -  onderbreking van de verbinding met de site;
  • -  het optreden van bugs;
  • -  onjuiste of onvolledige informatie die op de site vermeld staat;
  • -  schade die ontstaan is door onjuiste informatie als gevolg van inbraak op de site door derden
  • - iedere vorm van directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, aanleiding, aard of gevolgen ervan, inclusief
  • – en met name
  • -  eventuele kosten voortgekomen uit de aankoop van een product dat op deze site wordt aangeboden.

Dit geldt ook voor gederfde winsten en het verlies van klanten, gegevens en van iedere vorm van immaterieel eigendom dat zou kunnen ontstaan als gevolg van het toegang krijgen door wie dan ook tot onze site, dan wel de onmogelijkheid om toegang te krijgen. Dit geldt ook voor schade die ontstaan is door het direct of indirect verlenen van geloofwaardigheid aan de informatie die op de site vermeld staat.

AUTEURSRECHTEN, GEBRUIK VAN COPYRIGHT

Deze site valt in zijn geheel onder de heersende wetgeving op het gebied van auteursrecht en intellectueel eigendom. Alle rechten zijn voorbehouden voor tekst, illustraties en foto's op deze site.

Reproductie van het geheel of een deel van deze site op elektronische of andere media is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Alma Shop S.A.