Alma Solar garanties
1. Hoe kan u een beroep doen op de allriskverzekering?

Om te kunnen profiteren van de allriskverzekering, moet de gehele bestelling gedaan zijn bij Alma Solar. Wij zorgen daarom ook voor de perfecte combinatie van zonnepanelen, omvormers, montagesystemen en/of opslagbatterijen.

De verzekering wordt toegepast als het een bevestigingssysteem betreft die bedoeld is voor zonne-energie.

2. Wat is de procedure in geval van schade?

Informeer Alma Solar binnen 5 dagen na het voorval per e-mail. Als het gaat om een diefstal, poging tot diefstal, afpersing of kwaadwillige daad van een derde partij, doe dan direct aangifte bij de politie.

Vervolgens brengt u Alma Solar zo spoedig mogelijk op de hoogte van de oorzaak, de zwaarte en de omstandigheden van het voorval.

U dient de beschadigde onderdelen te bewaren voor het geval van onderzoek. U mag geen wijzigingen aanbrengen aan de beschadigde objecten en ze niet verplaatsen, want dat zou het onderzoek kunnen bemoeilijken of onmogelijk maken. U dient aan Alma Solar alle indicaties en documenten te verschaffen die het mogelijk maken het schadebedrag te kunnen schatten en de "arbeidskosten" en de "materiaal- en vervangingskosten" te bepalen aan de hand van facturen of alle andere documenten.

U dient Alma Solar eveneens alle technische assistantie te verlenen die zij vraagt voor de uitoefening van haar verhaalrechten jegens derden.

3. Als ik mijn installatie verplaats, wijzig of verhuis, is mijn garantie dan nog steeds geldig?

U bent verplicht om de redenen van verplaatsing van de installatie te vermelden. U moet het nieuwe adres van uw installatie vermelden, evenals de aangebrachte wijzigingen.

De installatie moet verplicht worden gecontroleerd door een monteur van Alma Solar.

Het afbreken, het weer in elkaar zetten, het verplaatsen, het onderhoud, aanpassingen of reparaties zijn inbegrepen in de garantie.

4. Wat zijn mijn verplichtingen in het kader van de allrisksverzekering?

U dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om uw zonne-installatie in goede staat te houden en te voldoen aan geldende wettelijke en administatieve voorschiften.

U dient eveneens de verzekerde objecten enkel te gebruiken binnen de technische gebruiks- en functioneringslimieten, aangegeven door de fabrikant.

Gebrek aan onderhoud betekent niet automatisch dat de installatie niet wordt gedekt, tenzij het gebrek aan onderhoud een oorzaak of verergering is van het voorval.

Schade als gevolg van gebrek aan onderhoud, evenals schade die is verergerd door gebrek aan onderhoud, is niet gedekt.

U bent verplicht om het serienummer van al het materiaal van uw zonne-installatie te noteren.

5. Hoe wordt het schadebedrag geschat?

De waarde van uw installatie zal worden geschat door 2 experts. De experts moeten eveneens hun oordeel geven over de oorzaak van het voorval.

De kosten en experttarieven zijn voor uw rekening.

De waarde van de schadeloosstelling wordt bepaald door de werkelijke waarde, onder aftrek van de waarde van de stukken en delen die nog bruikbaar zijn. Er wordt een aftrek toegepast van €250 op het geheel van uw installatie. Op dit bedrag kunnen de arbeidsuren en het herstel in mindering worden gebracht.

Als u binnen 12 maanden slachtoffer bent van een voorval, wordt van de nieuwwaarde van uw installatie uitgegaan.

Na 12 maanden wordt de vervangingswaarde met 20% per jaar verlaagd, met een maximum van 50%

6. Wat is de Alma Solar allriskverzekering?

De Alma Solar allriskverzekering is een algehele garantie op het geheel van materiaal van een zonne-energiekit.

Inbegrepen in de verzekering: Schade wegens weersomstandigheden (storm, vorst, bliksem); schade wegens uitzonderlijke fenomenen (brand, waterschade); technische risico's (overspanning, explosie) en tenslotte schade wegens vandalisme (diefstal en poging tot diefstal)

Duur van de garantie: 5 jaar

7. Ik ben een professional, kan ik een beroep doen op de garantie van Alma Solar?

Als professional profiteert u automatisch en gratis van de garantie op AL uw aankopen bij Alma Solar.

8. Ik ben een particulier, kan ik een beroep doen op de garantie van Alma Solar?

Als particulier moet u verplicht de betreffende installatie hebben laten goedkeuren door een monteur van Alma solar om een beroep te kunnen doen op de garantie.

Belangrijk: In het geval van een onvoorzien incident moet een monteur van Alma Solar de installatie hebben goedgekeurd. Zonder dat wordt de garantie niet toegekend.

Op het moment van de bestelling, kunt u bij uw winkelwagen een monteur van Alma Solar toevoegen.

Hallo, zal ik je terugbellen?